Din indkøbskurv er tom

Privacy Notice

Vilkår

1. Køb hos battery-plus.dk
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med battery-plus.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra battery-plus.dk.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos battery-plus.dk's grossister.

battery-plus.dk gør særligt opmærksom på, at med mindre andet er nævnt, så er hovedsproget i manualerne til de varer, som battery-plus.dk sælger, engelsk.

2. Reklamationsret
Som forbruger har man 3 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Det er altid battery-plus.dk der afgør, hvilken løsning der vælges. Det skal bemærkes, at reklamationsret ikke er det samme som garanti. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. Alternativt kan battery-plus.dk vælge, at levere en tilsvarende vare som erstatning.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

battery-plus.dk opfordrer kunden til at tage kopi/backup af samtlige data. battery-plus.dk kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af battery-plus.dk måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

3. Anvendelse af reklamationsret
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles battery-plus.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til battery-plus.dk' udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

4. 30 dages returret
I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via internettet, har forbrugeren 30 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 30 dage tilbagebetaler vi købesummen for varen. Dog refunderer vi ikke omkostninger til forsendelse og betalingsgebyrer.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i original emballage og i væsentlig samme stand som da varen blev modtaget. Såfremt varen har været monteret/installeret/taget i brug bortfalder returretten. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af battery-plus.dk ud fra en mulig salgsværdi.

 

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af battery-plus.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. battery-plus.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

5. Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til battery-plus.dk skal være forsvarligt indpakket.

Ved returnering af batterier skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. Strømforsyninger skal returneres med mindst samme type emballage, som varen var modtaget i.

battery-plus.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til battery-plus.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Alle produkter, der modtages fra battery-plus.dk indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af Deres rettigheder.

6. Er de i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler battery-plus.dk, at De retter henvendelse til info@battery-plus.dk

7. Kompatibilitet
battery-plus.dk kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i en konfiguration af battery-plus.dk' sammensatte komponenter.

battery-plus.dk kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer mellem hardwareløsdele ved køb til selvmontering.

8. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. battery-plus.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned. Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

9. Tilbagesendelse af varer, som ikke indeholder fejl
Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til battery-plus.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. battery-plus.dk forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret er DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA-skema (reklamationsskema), kan battery-plus.dk ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

10. Betaling
De mulige betalingsmåder er:
Diners Club
MasterCard
Visa
JCB
Bankoverførsel
paypal
Skrill

11. Priser og kontrakter
Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Alle kontrakter indgås på dansk

12. Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

battery-plus.dk forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via battery-plus.dk' hjemmeside.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

13. Ordrebekræftelse
battery-plus.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

14. Afbestilling
Afbestilling kan ske ved fremsendelse af e-mail til info@battery-plus.dk med angivelse af ordrenr.

15. Prisgaranti
Såfremt det fremgår af varebeskrivelse, annonce eller andetsteds, at der ydes prisgaranti på et produkt, ydes denne prisgaranti alene på bestillingstidspunktet. Såfremt battery-plus.dk eller en konkurrent har en lavere pris på produktet på et tidligere eller senere tidspunkt end bestillingstidspunktet godtgøres differencen ikke. Prisgaranti ydes alene på priser hos danske forhandlere, der har fast driftssted i Danmark.

Tilbage